Manteniment
preventiu


Marques / Principals fabricants

Manteniment preventiu energia solar tèrmica

ASITEC BARCELONA li ofereix el contracte de manteniment preventiu més complet per al seu sistema d’energia solar tèrmica de la ma dels nostres tècnics especialistes. Un correcte manteniment del seu equip es tradueix en la major seguretat per a la seva llar, una vida útil més llarga de tot el sistema, un important estalvi energètic i un autèntic compromís amb el medi ambient.

El nostre contracte de manteniment preventiu per a sistemes d’energia solar tèrmica inclou la Revisió RITE segons les exigències de CTE HE-4 i en compliment de l’ecodecret, consistent en la verificació de l’estat del sistema de captació, el sistema d’acumulació, el sistema d’intercanvi, el circuit hidràulic, el sistema elèctric i de control, i els sistemes d’energia auxiliar. També inclou el desplaçament de totes les reparacions del seu equip.

Tal i com estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) segons la seva Instrucció Tècnica IT 3 i el CTE HE-4, la revisió inclou la comprovació de fuites d’aigua, del rendiment energètic, la verificació de la correcta circulació del fluid portador, nivell d’anticongelant, correcte aprofitament del calor generat, neteja superfície de captadors, comprovació d’ànodes de sacrifici, verificació d’aïllaments, regulació i comprovació de sistemes de seguretat, etc. Totes aquestes verificacions s’acrediten a través de la nostre certificació oficial expedint el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, donant al titular o usuari de la instal·lació totes les garanties.

Sol·liciti pressupost del contracte de manteniment preventiu per el seu equip d’energia solar tèrmica, per qualsevol dubte o si desitja conèixer tots els detalls sobre el manteniment del seu aparell, contacti amb el seu punto de Servei Autoritzar en el 93 222 22 88.

El nostre horari d’atenció al públic es de Dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.