Contracte manteniment
Sales de calderes i màquines


Marques / Principals fabricants

Contractes de manteniment per a sales de calderes i màquines

Contrato de mantenimiento de equipos de energía solar térmica

ASITEC BARCELONA ofereix el manteniment preventiu més complet per a sales de calderes i màquines. Aquesta modalitat va dirigida a instal·lacions que superen els 70kW de potència i estan per tant obligades per el RD 1027/2007 (RITE) a subscriure un Contracte de Manteniment amb una Empresa Mantenidora Autoritzada. Un correcte manteniment del seu equip es tradueix en la major seguretat per a la seva llar o local, una vida útil més llarga de tots els aparells de la instal·lació, un important estalvi energètic y en un autèntic compromís amb el medi ambient al reduir les emissions contaminants. Invertir avui en un bon servei de manteniment per al seu equip, es un estalvi per el futur.

El nostre contracte de manteniment preventiu per a Sales de Calderes i de Màquines inclou les Revisions segons exigeix la normativa RITE (RD 1027/2007) en la seva Instrucció Tècnica IT3, amb les periodicitats que estipula la llei, fent constar les operacions en el corresponen Llibre de Manteniment. Consistent en la realització del Programa de Manteniment Preventiu, el Programa de Gestió Energètica, les Instruccions de Seguretat, Instruccions de Manipulació i Maniobra, i les Instruccions de Funcionament. També inclou el desplaçament de totes les reparacions del seu sistema.

Els nostres contractes de manteniment per a instal·lacions inclou:

Manteniment bàsic

Per a qualsevol instal·lació
 • Revisió Anual RITE.
 • Manteniment preventiu de l’equip.
 • Desplaçament de totes les reparacions de l’aparell.


Revisió Anual RITE

Tal com estableix el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, inclou la comprovació de:

Revisió RITE anual

Per a qualsevol instal·lació
 • Comprovació i neteja de xemeneies i circuits d’evacuació dels productes de la combustió de calderes.
 • Neteja de cremadors.
 • Revisió de vasos d’expansió.
 • Comprovació de fuites de gas a l’equip i les seves claus.
 • Fuites d’aigua en la instal·lació tèrmica.
 • Rendiment energètic.
 • Verificació de la correcta combustió.
 • Verificació del correcte aprofitament del calor o fred generat.


Per a més informació sobre el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, RITE, pot consultar les següents fonts:


Certificat anual de manteniment ITE-6

Totes aquestes verificacions s’acrediten gràcies a la nostre Certificació Oficial expedint el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, donant al titular o usuari de la instal·lació totes les garanties que exigeix la llei.

Consulti les nostres tarifes de contractes de manteniment per a instal·lacions, si te qualsevol dubte o desitja conèixer els detalls sobre el manteniment del seu aparell, contacti amb el seu Punt de Servei Autoritzat en el telèfon 93 222 22 88.

A l'email: info@asitecbarcelona.com

El nostre horari d’atenció al públic es de Dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

O amb el nostre Formulari i abans de 24h contestarem la seva sol·licitud.