Contracte manteniment
Energia solar tèrmica


Marques / Principals fabricants

Contractes de manteniment per a sistemes d'energia solar tèrmica

Contrato de mantenimiento de equipos de energía solar térmica

ASITEC BARCELONA ofereix el manteniment més complet per a la seva instal·lació de la mà dels nostres tècnics especialistes en energia solar tèrmica i instal·lacions de captadors solars.

Els equips d’energia solar tèrmica son aparells que combinen elements potencialment perillosos com son el gas, la electricitat i l’aigua. Per aquesta raó es important que sigui un autèntic professional qui es faci càrrec del manteniment d’aquets aparells, només d’aquesta manera es garanteix la total seguretat per la seva llar.

Un correcte manteniment del seu sistema solar tèrmic es tradueix en una major vida útil de la instal·lació, un important estalvi energètic y en un autèntic compromís amb el medi ambient al reduir les emissions contaminants. Invertir avui en un bon servei de manteniment per al seu equip, es un estalvi per el futur.

El nostre contracte de manteniment preventiu per a sistemes d’energia solar tèrmica inclou la Revisió RITE segons les exigències de CTE HE-4 i en compliment de l’ecodecret, consistent en la verificació de l’estat del sistema de captació, el sistema d’acumulació, el sistema d’intercanvi, el circuit hidràulic, el sistema elèctric i de control, i els sistemes d’energia auxiliar. També inclou e desplaçament de totes les reparacions del seu equip.

Els nostres contractes de manteniment per a instal·lacions inclou:

Manteniment bàsic

Per a qualsevol instal·lació
 • Revisió Anual RITE.
 • Manteniment preventiu de l’equip.
 • Desplaçament de totes les reparacions de l’aparell.


Revisió Anual RITE

Tal com estableix el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, inclou la comprovació de:

Revisió RITE anual

Per a qualsevol instal·lació
 • Fuites de gas de l’aparell i les seves claus.
 • Fuites d’aigua.
 • Rendiment energètic.
 • Verificació de la correcta circulació del fluid portador.
 • Verificació del correcte aprofitament de l’escalfor generada.
 • Neteja superfície de captadors.
 • Comprovació ànodes de sacrifici.
 • Verificació d’aïllaments.
 • Regulació i comprovació de sistemes de seguretat.


Per a més informació sobre el Reglament de les Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, RITE, pot consultar les següents fonts:


Certificat anual de manteniment ITE-6

Totes aquestes verificacions s’acrediten gràcies a la nostre Certificació Oficial expedint el CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6, donant al titular o usuari de la instal·lació totes les garanties que exigeix la llei.

Consulti les nostres tarifes de contractes de manteniment per a instal·lacions, si te qualsevol dubte o desitja conèixer els detalls sobre el manteniment del seu aparell, contacti amb el seu Punt de Servei Autoritzat en el telèfon 93 222 22 88.

A l'email: info@asitecbarcelona.com

El nostre horari d’atenció al públic es de Dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

O amb el nostre Formulari i abans de 24h contestarem la seva sol·licitud.